ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΠΗΣ&ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ