ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΙΩΝ (3) ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒAΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΥΠΑΤΗΣ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 610/25-10-2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟ.Δ.Ε.Π.

 

 

                                                               

 


 

 

 

 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΙΡΑΙΑ  
(ΚΟ.Δ.Ε.Π.)

         

Ελ. Βενιζέλου & Ζωσιμάδων 11                                                    Πειραιάς 14/11/2019                          

Τ. Κ . 185 31 Πειραιάς                    

Τηλ  : 210-4101753 – 756

FAX : 210- 4178595                           

ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΙΩΝ
(3) ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒ
AΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΥΠΑΤΗΣ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ.
ΠΡΩΤ. 610/25-10-2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟ.Δ.Ε.Π.

 

    1.Υπεύθυνος Οικονομικών [Financial Manager]

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1

ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

53

ΕΠΙΤΥΧΩΝ

 

     2. Διερμηνέας Φαρσί [Farsi Interpreter]

A/A

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1

NAMI REZA

25

ΕΠΙΤΥΧΩΝ