ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΝΟΣ (1) ΑΤΟΜΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΥΠΑΤΗΣ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

kodep-logo

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ   ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΚΟ.Δ.Ε.Π.)                                             ΠΕΙΡΑΙΑΣ 18/4/2019

Α.Φ.Μ:
999299847, Δ.Ο.Υ: Α’ΠΕΙΡΑΙΑ

Ελ.
Βενιζέλου &Ζωσιμάδων 11

Τ.K 185 31
Πειραιάς

Τηλ. 210 – 4101753-756

FAX. 210-4178595             

E – mail:   kodepir@gmail.com

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΠΡΟΣΛΗΨΗ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΝΟΣ (1) ΑΤΟΜΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΥΠΑΤΗΣ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ
ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

                     Διερμηνέας Αραβικών [Arabic Interpreter]

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1

ΓΚΙΡΓΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

52

ΕΠΙΤΥΧΩΝ

2

MAAMAR TALEB

46

ΕΠΙΛΑΧΩΝ