ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ

Κυρίαρχη θεωρείται η συμβολή του Ιδρύματος Λασκαρίδη που από το Δεκέμβριο του 2011 ξεκίνησε τη διανομή εκατόν πενήντα (150) πακέτων μηνιαίως με βασικά είδη διατροφής σε οικογένειες με ανήλικα παιδιά. Από τον Φεβρουάριο του 2012 η συνεισφορά αυτή ανήλθε σε διακόσες (200) κούτες μηνιαίως ενώ από τον Μάρτιο η βοήθεια διπλασιάστηκε, λόγω της υψηλής ζήτησης.
Το έργο της ΚΟ.Δ.Ε.Π. έχουν υποστηρίξει επίσης, Βιομηχανίες, Επιχειρήσεις, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, φορείς του Πειραιά,, Σχολεία της πόλης μας, αλλά και πολλοί ιδιώτες, που έχουν ευαισθητοποιηθεί και κινητοποιηθεί προς αυτή την κατεύθυνση.
Σήμερα ο αριθμός των μηνιαία επωφελούμενων οικογενειών ξεπερνά τις οκτακόσιες (800) ενώ έχουν εξυπηρετηθεί και δεκάδες άλλοι συμπολίτες μας που αντιμετώπιζαν προβλήματα.