ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Για τη συμμετοχή στη «Δημοτική Τράπεζα Αγάπης & Προσφοράς» οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 

Δικαιούχοι είναι οι οικογένειες με πραγματικό εισόδημα έως 8.000 ευρώ

 

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την ένταξη στο πρόγραμμα είναι:

  • Εκκαθαριστικό του τρέχοντος έτους και Ε9
  • Φωτοτυπία ταυτότητας
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  • Αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΚΟ ή μισθωτήριο συμβόλαιο
  • Κάρτα ανεργίας
  • Σε περίπτωση ιατρικού προβλήματος πιστοποιημένη διάγνωση
  • Υπεύθυνη δήλωση μη εξυπηρέτησης από άλλον φορέα διανομής τροφίμων