ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ&ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΟΝΕΩΝ

Το Τμήμα Συμβουλευτικής & Ψυχολογικής Υποστήριξης Γονέων έχει στόχο να προτείνει τρόπους αντιμετώπισης των προβλημάτων που ανακύπτουν και εμποδίζουν την ομαλή συμβίωση των μελών της οικογένειας.
Πιο συγκεκριμένα, με τη λειτουργία και το έργο του Κέντρου επιδιώκεται:

  •  Η καλύτερη διαχείριση προβλημάτων συμπεριφοράς των παιδιών, όπως είναι η παραβατικότητα, η επιθετικότητα, οι συστολές και οι φόβοι.
  • Η ανάπτυξη δεξιοτήτων με σκοπό την έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση των δύσκολων συμπεριφορών των παιδιών.
  • Η παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης και αγωγής υγείας στις οικογένειες των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων.
  •  Η βελτίωση της επικοινωνίας και των σχέσεων μέσα στην οικογένεια.
  •  Η σωστότερη και αρτιότερη διαχείριση των ενδοοικογενειακών συγκρουσιακών καταστάσεων που προκύπτουν.
  • Η πλήρης ενημέρωση των γονέων σχετικά με τις ψυχικές, κοινωνικές, πνευματικές και άλλες ανάγκες των παιδιών σε κάθε στάδιο της ανάπτυξή τους.