ΤΜΗΜΑ ”ΜΝΗΜΗΣ-ΑΝΟΙΑΣ”

Το τμήμα «Μνήμης –Άνοιας» απευθύνεται στους ηλικιωμένους πολίτες του Δήμου μας και στις οικογένειες τους. Έχει στόχο να βοηθήσει άτομα διαγνωσμένα με την ασθένεια της άνοιας, για να διατηρήσουν σταθερή την γνωστική και την ψυχολογική τους κατάσταση. Παράλληλα γίνεται συμβουλευτική και υποστηρικτική ενημέρωση των συγγενών για το χειρισμό τέτοιων περιστατικών.
Σε υγιείς ηλικιωμένους πραγματοποιείται νευροψυχολογικός έλεγχος προληπτικού χαρακτήρα.