ΣΚΟΠΟΣ

Είναι σημαντικό να υπάρχουν εξειδικευμένα άτομα που να μπορούν με την επιστημονική τους κατάρτιση να σταθούν δίπλα στον κάθε άνθρωπο που αντιμετωπίζει προβλήματα .