ΣΚΟΠΟΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ

Σκοπός του Προγράμματος είναι να βοηθηθούν οι αλλοδαποί, που ζουν και εργάζονται στην χώρα μας, ώστε να συνεννοούνται και να ανταποκρίνονται στις επικοινωνιακές ανάγκες της καθημερινότητας. Μαθαίνοντας την ελληνική γλώσσα, έχουν τη δυνατότητα να προσαρμοστούν πιο εύκολα στην αγορά εργασίας και να εξοικειωθούν με τις κοινωνικές συνήθειες, τον ελληνικό τρόπο ζωής, τα ήθη και τα έθιμα των Ελλήνων. Απώτερος στόχος είναι η συντομότερη ένταξη στην τοπική κοινωνία και ο περιορισμός των προκαταλήψεων και των διακρίσεων με την αποτροπή φαινόμενων αποκλεισμού και περιθωριοποίησης .