ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ-ΚΟΣΤΟΣ

Για τη συμμετοχή στα μαθήματα «Ελληνικής Γλώσσας Ιστορίας και Πολιτισμού» οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:
Αίτηση
Άδεια παραμονής
Φωτοτυπία διαβατηρίου
2 φωτογραφίες.
Για τη συμμετοχή στα μαθήματα της Ρωσικής γλώσσας για παιδιά οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν
Αίτηση
2 φωτογραφίες.
Τα δίδακτρα έχουν συμβολικό χαρακτήρα και ανέρχονται μηνιαίως σε 15.00€ για τα παιδιά και 20.00€ για τους ενήλικες.