ΜΑΘΗΜΑΤΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΚΑΙ «ΡΩΣΙΚΩΝ» ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΠΟΥ ΖΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πειραιά από το 2010 έχει ξεκινήσει σεμινάρια εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας για αλλοδαπούς άνω των 16ετών, που διαμένουν νόμιμα στη χώρα μας.
Παράλληλα λειτουργούν και τμήματα εκμάθησης της ρωσικής γλώσσας ως μητρικής, για παιδιά μεταναστών από τα κράτη της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, που ζουν νόμιμα στην Ελλάδα.