ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Για οικογενειακό εισόδημα μέχρι 12.000 ευρώ τα παιδιά φιλοξενούνται δωρεάν. ενώ για ποσό μεγαλύτερο από αυτό, η συμμετοχή ανέρχεται σε 80 ευρώ για το πρώτο παιδί, 60 ευρώ για το δεύτερο και 30 για το τρίτο. Κάθε επιπλέον παιδί της ίδιας οικογένειας συμμετέχει δωρεάν.