ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

70,00 ευρώ για το πρώτο παιδί που θα συμμετάσχει στο πρόγραμμα
50,00 ευρώ για το δεύτερο παιδί που θα συμμετάσχει στο πρόγραμμα της ίδιας οικογένειας
30,00 ευρώ για το τρίτο παιδί που θα συμμετάσχει στο πρόγραμμα της ίδιας οικογένειας