ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Αναλογιζόμενοι την ανατροπή που έχει προκαλέσει η οικονομική δυσπραγία στο σχεδιασμό των οικογενειακών διακοπών και θέτοντας ως βασική προτεραιότητα τη στήριξη γονέων και παιδιών της πόλης μας, η ΚΟ.Δ.Ε.Π δημιούργησε το Καλοκαιρινό Πρόγραμμα Δημιουργικής Απασχόλησης για παιδιά 6-15 ετών .