ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ”ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ”

Πρόγραμμα κοινωνικού χαρακτήρα που απευθύνεται σε άτομα τρίτης ηλικίας που δεν αυτοεξυπηρετούνται πλήρως και άτομα με κινητικές δυσλειτουργίες και ειδικά προβλήματα δίνοντας προτεραιότητα σε αυτούς που ζουν μόνοι τους ή δεν έχουν την πλήρη οικογενειακή φροντίδα και το εισόδημά τους δεν τους επιτρέπει να εξασφαλίσουν τις απαιτούμενες υπηρεσίες.

Ομάδες φροντίδας (3ατόμων)

  Κοινωνική λειτουργός
  Νοσηλεύτρια
Οικογενειακή βοηθός