ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για οποιοδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε με την Κοινωνική Υπηρεσία του νοσοκομείου Μεταξά στο τηλέφωνο 213-2079228 καθώς επίσης και με το Γραφείο Υποδοχής του Ξενώνα στο τηλέφωνο 210-4520689.