ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ο Ξενώνας αστέγων «ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ» βρίσκεται στην οδό Ομηρίδου Σκυλίτση 19 στον Πειραιά. Για οποιοδήποτε περεταίρω πληροφορία ή διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε καθημερινά από τις 9:00 – 15:00 με το Γραφείο Υποδοχής του Ξενώνα στο τηλέφωνο: 210-4133187 ή τα γραφεία της ΚΟ.Δ.Ε.Π. στο τηλέφωνο 210-4101756 .