ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

Παροχή φαρμακευτικής κάλυψης απόρων και αστέγων μέσω δωρεών, ιδιωτών και εταιρειών, κατόπιν ιατρικής συνταγής σε συνεργασία με τον φαρμακευτικό σύλλογο και τους Γιατρούς του Κόσμου.