ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

  •  Ενισχυτική Διδασκαλία σε μαθητές που αδυνατούν, λόγω οικονομικών δυσχερειών, να εγγραφούν σε  εξωσχολικά μαθησιακά κέντρα.
  •  Εκμάθηση Ξένων γλωσσών σε μαθητές και ενήλικες (Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Γερμανικά, Ρώσικα)
  •  Εκμάθηση Ελληνικής Γλώσσας
  •  Πρόγραμμα καλοκαιρινής απασχόλησης (Summer Camp-400 παιδιά)

Ωφελούμενοι: 400 άτομα

Καθηγητές: Εθελοντές Αποκλειστικά