ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟ.Δ.Ε.Π – Λαουλάκου Κυριακή
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟ.Δ.Ε.Π – Χρήστου Μαρία
Καλλέργη Ευπραξία
Βουράκης Ιωσήφ
Βουγιουκλάκης Ιωάννης
Τασοπούλου – Κωσταρέλη Αναστασία
Κυρίµης Παναγιώτης
Ψωµιάδου Παρασκευή
Οβακιµιάν Αγκόπ
Πιττάκη Μαρία
Κόντογλου Νικόλαος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Βογιατζάκη Αντωνία
Οικονομάκου Ιωάννα
Μελά Σταυρούλα
Σαλπέας Ηλίας
Ιωάννου Μαρίνος
Φιλοδήμα Χριστίνα-Μαρία
Μουρκάκου Μαρία
Γεωργίου Παναγιώτης
Λάσκαρη-Κούβαρη Δήμητρα
Χατζηιωάννου Μιχαήλ
Μενουδάκος Παναγιώτης