ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟ.Δ.Ε.Π – Λαουλάκου Κυριακή
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟ.Δ.Ε.Π – Χρήστου Μαρία
Καλλέργη Ευπραξία
Βουράκης Ιωσήφ
Βουγιουκλάκης Ιωάννης
Τασοπούλου – Κωσταρέλη Αναστασία
Κυρίµης Παναγιώτης
Ψωµιάδου Παρασκευή
Οβακιµιάν Αγκόπ
Πιττάκη Μαρία
Κόντογλου Νικόλαος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Βογιατζάκη Αντωνία
Οικονομάκου Ιωάννα
Μελά Σταυρούλα
Σαλπέας Ηλίας
Ιωάννου Μαρίνος
Καραγιάννης Βασίλειος
Μέντη Σταυρούλα
Δουρέκα Αικατερίνη
Λάσκαρη-Κούβαρη Δήμητρα
Χατζηιωάννου Μιχαήλ
Μενουδάκος Παναγιώτης