ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ

Πρόγραμμα Εθελοντισμού Δήμου Πειραιά

Το γραφείο Εθελοντισμού ιδρύθηκε (επίσημα) τον Ιούνιο του 2012 και εδρεύει στην πλατεία Κοραή.

Πυλώνες και Προγράμματα 

   1. Κοινωνική μέριμνα

Α. Δημοτικά Ιατρεία (Μόνιμη Δράση)

Στελέχωση Δημοτικών Ιατρείων από Εθελοντές ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων

(ΩΡΛ, Χειρουργό, Καρδιολόγο, Παθολόγο, Παιδίατρο).

Β. Αξιολόγηση Εγκεφαλικής Λειτουργίας (Μόνιμη Δράση)

Αξιολόγηση εγκεφαλικής λειτουργίας (για γεροντική άνοια και WISC III για παιδιά), από εξειδικευμένη

Νευρολόγο του Ναυτικού Νοσοκομείου Κα Παπαχρηστοπούλου Ευγενία, στα γραφεία εθελοντισμού

κάθε Παρασκευή μετά τις 17:οο κατόπιν ραντεβού.

Γ. ΚΑΠΗ (Μόνιμη Δράση)

Διάφορες ειδικότητες (φυσικοθεραπευτές, νοσηλεύτριες, πληροφορικάριοι, βοηθοί λειτουργίας κ.α.) που

βοηθούνστην λειτουργία των ΚΑΠΗ παρέχοντας ποιοτικές υπηρεσίες.

Δ. Παιδικοί Σταθμοί (Μόνιμη Δράση)

Εθελοντές Παιδαγωγοί, Βρεφονηπιοκόμοι και βοηθοί συμβάλουν για την εύρυθμη λειτουργία των

Παιδικών Σταθμών.

Ε. Συλλογή φαρμάκων και υγειονομικού υλικού (Μόνιμη Δράση)

Συλλογή φαρμάκων και υγειονομικού υλικού, στο γραφείο εθελοντισμού 4-5 φορές ετησίως.

ΣΤ. Διάφορες δράσεις συλλογής τροφίμων, ιματισμού, παιχνιδιών.

2. Περιβάλλον
Α. Φύλαξη Παιδικών Χώρων (Μόνιμη Δράση)
Λόγω ελλείμματος Φυλάκων παιδικών χώρων, εθελοντές περίοικοι προσΦέρουν
επιτήρηση των χώρων αυτών.
Β. Δράσεις ανάδειξης χώρων
Δράσεις καλλωπισμού, καθαρισμού και ανάδειξης ιστορικών χώρων.
Γ. Αλλες Δράσεις
3. Εκπαίδευση
Διδακτική Αλληλεγγύη (Μόνιμη Δράση)
‘Εναρξη Προγράμματος 10|2012
Το πρόγραμμα Διδακτικής Αλληλεγγύης, αποτελεί έναν από τους πυλώνες
εθελοντισμού του Δήμου Πειραια. Στην ουσία πρόκειταιγια ένα Φροντιστήριο που
απευθύνεται σε παιδια οικογενειών με χαμηλά εισοδηματικά κριτήρια και σε
ενήλικες αντιστοίχων κριτηρίων που επιθυμούν να αποκτήσουν τη γνώση ξένων
γλωσσών. Τα Φροντιστηριακά μαθήματα που λαμβάνουν χώρα στο Ράλλε ιο λύκειο
(Μπουμπουλίνας 26). Το πρόγραμμα άρχισε να λειτουργείτον Οκτώβριο του 2012
για ένα μικρό αριθμό μαθητών, ενώ σήμερα συνεχίζει έχοντας πλέον στο δυναμικό
του 35 εθελοντές καθηγητές για τα Ελληνικά μαθήματα να στηρίζουν τα αντίστοιχα
μαθήματα και 9 καθηγητές ξενόγλωσσων μαθημάτων για ανάλογο αριθμό
τμημάτων τόσο ανηλίκων όσο και ενηλίκων μαθητών. Στο δυναμικό του
Προγράμματος εντάσσονται όχι μόνο εκπαιδευτικοί, αλλά και ψυχολόγοι,
λογοθεραπευτές και ειδικοίπαιδαγωγοίπου συνδράμουν όπου υπάρξει ανάγκη,
γιατίπρόκειται για μια σχολική κοινότητα με πλήθος αναγκών και προβλημάτων
που συνεχώς ζητούν λύση. Παράλληλα, γίνεται μια δυναμική προσπάθεια, να δοθεί
προϋπηρεσία και πρακτική εμπειρία , σε νεαρούς εκπαιδευτικούς, ώστε να
μπορέσουν να ανταπεξέλθουν πιο εύκολα στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας, οι
οποίοι ασΦαλώς έρχονται σε συνεργασία με εμπειρότερους καθηγητές που
στηρίζουν κάθε βήμα τους.
Κατά το σχολικό έτος 2012 – 2013 τρεις (3) από τους τέσσερις (4) μαθητές που
διαγωνίστη καν σε επίπεδο πανελληνίων, κατάΦεραν να εισαχθούν σε ΑΕ) της
Αθήνας (Αρ. ΑπόΦασης 96, ΚΟΔΕΠ, 6/2013).
Κατά το σχολικό έτος 2013 – 2014 εικοσιτρείς (23) από τους εικοσιοκτὡ(28)
μαθητές του προγράμματος , κατόρθωσαν να εισαχθούν σε σχολές της
τριτοβάθμιας , εκ των οποίων η πλειοψηΦία σε ακαδημαϊκά ιδρύματα της Αθήνας.
Το τρέχον σχολικό έτος, ο αριθμός των ωΦελούμενων μαθητών είναι 120 για την
Δευτεροβάθμια και 113 για τα ξενόγλωσσα, σύνολο 233. Ο αριθμός των μαθητών
που θα διαγωνισθεί στις πανελλαδικές εξετάσεις είναι υπερδιπλάσιος του
προηγούμενου σχολικού έτους , σαράντα πέντε (45) παιδιά και οιπροσδοκίες για
την επιτυχίας τους ακόμα μεγαλύτερες.
Τέλος, η λειτουργία γίνεται στα πλαίσια αυστηρού κανονισμού, που διασΦαλίζει
την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, κάνοντας το Πρόγραμμα Διδακτικής
Αλληλεγγύης αν όχι καλύτερο, αλλά τουλάχιστον αντάξιο της οποιασδήποτε
ιδιωτικής Φροντιστηριακής μονάδας και μοναδικό παράδειγμα στον χώρο του
εθελοντισμού.
4. Πολιτισμός – Αθλητισμός
Α. Μαθήματα Αυτοάμυνας (Μόνιμη Δράση)
Μαθήματα αυτοάμυνας από τον δάσκαλο Κετετε Γιώργο Σταυρουδάκη στον
Πολιτιστικό πολυχώρο του «Κώστας Κωσταράκος»
θ. Πολιτιστικές -Αθλητικές Εκδηλώσεις (Μόνιμη Δράση)
Στελέχωση κάθε πολιτιστικής και αθλητικής εκδήλωσης με εξειδικευμένους
εθελοντές.
Γ. Μουσεία
Εξειδικευμένοι εθελοντές προσΦέρουν τις υπηρεσιες τους στην Πινακοθήκη και στο
Ναυτικό Μουσείο.
5. Τουριστική Ανάπτυξη
Στελέχωση info kiosk τερματικού σταθμού κρουαζιέρας (Μόνιμη Δράση)
Πολύγλωσσοι Εθελοντές προσΦέρουν τουριστικές υπηρεσίες σε τουρίστες
κρουαζιέρας γιατηνπολη μας, στους Ζ τερματικούς σταθμούς κρουαζιέρας.

6. Άλλο

Διοίκηση
Εθελοντές που στελεχώνουν το γραφείο Εθελοντισμού και το γραφείο
επιχειρηματικότητας.

Αριθμός Εθελοντών και ποιοτικά στοιχεία Εθελοντών *

Ανά πυλὡνα
1. Κοινωνική Μέριμνα 77  (36%)
2. Περιβάλλον 08  (Ο4%)
3. Εκπαίδευση 95  (45%)
4. Πολιτισμός -Αθλητισμός 30  (1Ο%)
5. Τουριστική Ανάπτυξη 10  (Ο4%)
6. Άλλο 03  (01%)
Ανά Φύλο
Άνδρες 123  (21%)
Γυναίκες 476  (79%)
Ανά Ηλικία
18 – 20  24  (Ο4%)
2Ο-3Ο  175 (3Ο%)
30 – 40  117 (2Ο%)
4ο – 50  94  (16%)
50 – 60  92  (16%)
60 – 70  61   (11%)
70 – 80  11   (02%)

Ανά Επίπεδο Μόρφωσης
Υποχρεωτική 49  (09%)
Δευτεροβάθμια 150  (28%)
IEK  27  (05%)
TEI  59  (11%)
AEI  256  (47%)

Ώρες προσφοράς

Σύνολο  37.063 Ώρες

Ανά Έτος
2οι2   3.520
2013  22.572
2οι4   10.971

Ανά Πυλὡνα
1. Κοινωνική Μεριμνά 15.688
2. Περιβάλλον 2.395
3. Εκπαίδευση 8.395
4. Πολιτισμός – Αθλητισμός 1.706
5. Τουριστική Ανάπτυξη 5.573
6. Άλλο 3.306
Στοιχεία έως 15/09/2014*